Despre GCIP

GCIP Moldova

Antreprenoriatul joacă un rol cheie în acțiunile privind sprijinirea tranziției către economii durabile, creând totodată locuri de muncă sustenabile. Fiind motorul creșterii și inovației, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) pot conduce tranziția către economii durabile prin dezvoltarea de tehnologii, produse și servicii de ultimă generație.

Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) a înființat Programul Global de Inovare în Tehnologii Curate ( Global Cleantech Innovation Programme GCIP) pentru a promova inovația și antreprenorialul în tehnologiile curate și pentru a aborda provocările de mediu care necesita intervenții urgente.

În timp ce IMM-urile care promovează tehnologiile curate au un potențial nelimitat pentru idei inovatoare, adesea le este dificil să-și aducă soluțiile pe piață. Acestea întâmpină bariere serioase în calea dezvoltării afacerilor și tehnologiei pe care trebuie să le traverseze pentru a asigura tracțiunea, creșterea și extinderea. Pentru a susține IMM-urile, GCIP aduce schimbări prin două intervenții principale:

  1. Sprijin direct pentru IMM-urile care oferă soluții inovatoare
  2. Dezvoltarea și consolidarea ecosistemelor de inovare și antreprenoriat la nivel național.

Pentru a asigura funcționarea și sustenabilitatea pe termen lung a intervențiilor sale, GCIP construiește, consolidează și conectează ecosistemele de inovare și antreprenorial la nivel național. În cadrul acestei componente, GCIP oferă instituțiilor naționale (entități guvernamentale, organizații de cercetare și dezvoltare, asociațiilor din industrie, platforme de afaceri, organizații axate pe gen etc.) formare pentru consolidarea capacității și diseminează îndrumări privind cele mai bune practici globale pentru consolidarea cadrelor de politici și de reglementare.