Partenerii strategici ai proiectului GCIP Moldova

Proiectul Clean Technology Innovation Programme for SMEs Start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova) are la bază parteneriate strategice, care joacă un rol crucial în implementarea sa. Mai multe instituții guvernamentale, asociații de business, reprezentanți ai mediului academic, bănci și alte entități au fost interesate de realizarea acestui proiect. Obiectivul tuturor a fost promovarea inovațiilor, a tehnologiilor curate și a antreprenoriatului în țara noastră.

Părțile implicate în proiectul GCIP Moldova:
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale reprezentat de Constantin Borosan, Secretar de Stat pentru Energie și Nicolae Olari, șeful Direcției Politică Energetică. Printre principalele atribuții ale Ministerului se numără fortificarea sectorului energetic, dezvoltarea transportului și a infrastructurii drumurilor, consolidarea comunicațiilor și susținerea proiectelor de dezvoltare regională și locală.

Ministerul Finanțelor, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale pentru dezvoltarea și promovarea politicii de finanțe publice a statului, asigură reglementarea și implementarea politicilor de management al finanțelor publice în Republica Moldova. În cadrul GCIP Moldova, Ministerul Finanțelor este reprezentat de Aurel Jucov, consultant principal în cadrul Direcției Asistență Externă.

Ministerul Mediului este Punctul Focal Politic al Global Environment Facility și a fost reprezentat în ședințe de Stela Drucioc, șef Direcție politici de aer și schimbări climatice. Printre obiectivele Ministerului se regăsesc îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor, prevenirea degradării resurselor naturale, eficientizarea consumului de energie, extinderea rețelei de aprovizionare cu apă și canalizare etc.

Institutul de Energetică are o expertiză enormă în domeniul sectorului energetic, fiind axat cercetare și inovare. Institutul, acreditat la nivel internațional, se specializează pe evaluarea noilor tehnologii implementate în acest sector. Opinia Institutului de Inginerie Energetică este critică în procesul de implementare a noilor tehnologii în sector și evaluarea impactului acestora asupra mediului și schimbărilor climatice. Directorului instituției, Mihai Tirsu, participă la activitățile din cadrul proiectului GCIP Moldova.

Zona Economică Liberă „Bălți” este o platformă pentru companiile de producție orientate spre export, care beneficiază de taxe și regimuri vamale preferențiale. FEZ „Bălți” a fost înființată în 2010 pentru o perioadă de 25 de ani pentru a oferi diverse avantaje companiilor de producție orientate spre export. Acest centru de revitalizare industrială și dezvoltare regională are drept scop atragerea investițiilor și oferirea de suport pentru companiile inovatoare.
În ianuarie 2021, ZEL ”Bălți” avea un volum total de investiții de 222 milioane USD. Companiile care își desfășoară activitatea în această zonă oferă locuri de muncă pentru circa 11.400 de angajați. Acest centru pune la dispoziția agenților economici 450 mp de spațiu și 6 camere disponibile pentru diverse activități de cercetare. De asemenea, ZEL ”Bălți” oferă asistență tehnică și programe de mentorat pentru start-up-urile care intenționează se să lanseze. Instituția e reprezentată în cadrul proiectului GCIP Moldova de către viceadministratorul, Dorina Margine.

B.C. „Victoriabank” S.A. este prima bancă comercială din Republica Moldova, înființată în anul 1989, la Chișinău. Instituția se numără printre primele 3 bănci din Republica Moldova după valoarea activelor și e unul dintre cele mai recunoscute branduri din țară. În 2018, Banca Transilvania, cel mai mare grup financiar din România, a devenit acționar majoritar al Victoriabank, alături de BERD.
Instituția bancară traversează un proces complex de change management, transformare culturală și investiții în platforme digitale. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, Victoriabank este banca sistemică cu procentul cel mai mare de tranzacții efectuate de clienți fără numerar din numărul total de operațiuni bancare cu carduri. Instituția bancară este reprezentată de Denis Andrieș, Director Direcția Clienți IMM Victoriabank.

Articol elaborat de catre Stela Cheptene